ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ ΜΙΣΗΣ ΙΝΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                          Βόλος 27-11-2015

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                               Αρ. Πρωτ. 116196

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721

Fax : 24210 95722

Email : koukos0@gmail.com

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για τα παρακάτω περιγραφόμενα είδη και στις αναγραφόμενες ποσότητες.

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βρύσες μισής ίντσας

ΤΕΜ 30

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου του έτους 2015 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45-6261.017 του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση