ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ GLYFOSATE 36%, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                            Βόλος           16-11-2015 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721                                                                            Αρ. Πρωτ.    111739

Fax : 24210 95722                     

Email : koukos0@gmail.com                                                   

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για προμήθεια ζιζανιοκτόνου σκευάσματος, μη ερεθιστικού, με δραστική ουσία glyfosate 36%, που θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των άγριων χόρτων στους ανοιχτούς χώρους των Κοιμητηρίων.

Αναλυτικά τα υλικά  είναι τα εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

1

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

 ΛΙΤΡΑ

60

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 20  Νοεμβρίου   του έτους 2015 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45. 6693.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2015

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση