ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 500 LT ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΟΔΟΣ: 5ο χλμ. Εθνική Οδού Βόλου – Λάρισας

Τηλ.: 24210 95720-1, Fax: 24210 95722

 e mail: koukos0@gmail.com

Πληροφορίες: Ιωάννης Τσιμβρακίδης

 

ΒΟΛΟΣ   21/3/2014

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  32967

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ πρόκειται να  προμηθευτεί σε βάρος της πίστωσης του κωδικού ΚΑ:  45 - 6162.002  του προϋπολογισμού έτους 2014,  για τις ανάγκες Αφής Καντηλιών, καύσιμη ύλη – παραφινέλαιο, συνολικής ποσότητας πεντακοσσίων λίτρων (500) συσκευασμένο σε φιάλες του ενός (1) λίτρου.

 

Αναλυτικά τα υλικά  είναι τα εξής:

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

1

ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ:  ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ

ΦΙΑΛΕΣ ΛΙΤΡΟΥ

500

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Βόλου  ( Πλατεία Ρήγα Φεραίου) εσώκλειστη προσφορά έως  28/3/2014 και ώρα 10 π.μ.

 

 

 

-Η-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ

 

Εκτύπωση