ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B ΄ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                     Βόλος 28/09/2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ                                                                           Αρ. Πρωτ:436

Διεύθυνση: Αρ. Ζάχου – Επτά Πλατανίων

Τ.Κ. : 38336

Αρμόδιος : ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Τηλέφωνο : 2421028517

Fax : 2421028519

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση – μικροβιοκτονία σε σχολικές μονάδες β/βαθμιας του Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2016-2017

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στη συλλογή προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά προκειμένου να επιλεγεί ο μειοδότης για εκτέλεση εργασιών για απεντόμωση- μυοκτονία, απολύμανση – μικροβιοκτονία σε Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου όπου και εφόσον προκύψει ανάγκη από τους διαχειριστές των σχολικών κοινοτήτων.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές από 28/09/2016 ημέρα Τετάρτη ως και 04/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.οο π.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Ζάχου – Επτά Πλατανίων (κτίριο Μουρτζούκου).

Η τιμή της προσφοράς (μια ενιαία συνολική τιμή) για τις παραπάνω κατηγορίες θα εξαρτάται με τα κατά προσέγγιση τετραγωνικά:

Για σχολεία μέχρι 500 τ.μ. με τοποθέτηση 4 δολωματικών σταθμών.

Για σχολεία από 501τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ. με τοποθέτηση 6 δολωματικών σταθμών.

Για σχολεία από 1001τ.μ. και πάνω με τοποθέτηση 10 δολωματικών σταθμών.

Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών για απεντόμωση- μυοκτονία - απολύμανση – μικροβιοκτονία των χώρων (αύλειοι χώροι, αίθουσες, διάδρομοι κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσια, γραφεία αποθήκες κλπ.) των σχολικών μονάδων. Γνώμονας της ανάθεσης είναι η ασφάλεια των εφαρμογών και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Την άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε ισχύ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  2. Πίνακα των σκευασμάτων όπου θα πρέπει να πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας (αρ. έγκρισης, δελτία δεδομένων ασφαλείας MSDS υλικών). Τα βιοκτόνα να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα μικροβιοκτόνα από τον ΕΟΦ.

  3. Περιγραφή εργασιών αναλυτικά όλων των εφαρμογών που θα γίνουν στις σχολικές μονάδες.

  4. Συμπληρωμένο το έντυπο προσφοράς που διατίθεται από την υπηρεσία.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει μετά το πέρας κάθε εργασίας πιστοποιητικό απολύμανσης και φάκελο στον όποιο αναφέρονται εκτενώς τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα αντίδοτά τους. Επιπλέον, για την μυοκτονία θα πρέπει να καταθέτει και κάτοψη των θέσεων μυοκτονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Εκτύπωση