ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         ΒΟΛΟΣ: 17-02-2014
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ         Αρ. Πρωτ.:18930
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ –ΚΑΤ/ΗΣ ΕΡΓΩΝ                          
Δ/ση: 5οχιλ. Εθν. Οδού Βόλου-Λάρισας, Βόλος  
Πληροφορίες: Θεοφ. Τύρου  
Τηλ.:2421-0-95720  
Φαξ:2421-0-95722  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

     Η Δ/νση Κοιμητηρίων πρόκειται να προμηθευτεί  περσίδες ( στόρια) από μεταλλικά φύλλα  και κάθετα σκίαστρα από ειδικό πλαστικοποιημένο ύφασμα ενδεικτικού πρ/σμού:700,00€ πλέον ΦΠΑ,. και θα χρεωθεί στον ΚΑ :45-6261.017 ¨ Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων ¨ Αναλυτικότερα τα είδη των περσίδων είναι τα παρακάτω:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Μεταλλικό στόρι παραθύρου ιατρείου,διστ. 1,64μ.χ1,45μ. τ.μ. 1
2 Σκίαρτο vertical απο πλαστικοποιημένο ύφασμα,για την πόρτα ιατρείου  διαστ. 0,94μ. Χ2,15μ. τ.μ. 1
3 Σκίαρτο vertical απο πλαστικοποιημένο ύφασμα για  πόρτα γραφείου, διαστ. 1,90μ. Χ2,20μ. τ.μ. 1
4 Μεταλλικό στόρι παραθύρου αποδυτηρίων εργαζομένων  ,διαστ. 0,68μχ0,68μ τ.μ. 2
5 Σκίαρτο vertical απο πλαστικοποιημένο ύφασμα, για πόρτα αποδυτηρίου εργαζομένων, διαστ. 1,93μχ2,17μ τ.μ. 1

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών  (Πλατεία Ρήγα Φεραίου –Δημαρχείο ) έως την Παρασκευή 21-02-2014 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος και στο τηλέφωνο 24210-95720.

 

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ

 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

    

 

Εκτύπωση