Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                    Βόλος 1-2-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 8513
Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721
Fax : 24210 95722
Email : koukos0@gmail.com

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός χορτοκοπτικού μηχανήματος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ τιμόνι ποδηλάτου
ΚΥΒΙΣΜΟΣ 50 cc/1,9 Hp (Τουλάχιστον)
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΜΙΣΙΝΕΖΑ Ǿ (460 mm (τουλάχιστον)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 1 lt (τουλάχιστον)
ΒΑΡΟΣ 8 Kg (Το πολύ)

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Χορτοκοπτικό μηχάνημα με μισινέζα

Τεμ. 1

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή  5 Φεβρουαρίου   του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α.  45-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 20156.

 

               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση