Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                               Βόλος 1-2-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 8514
Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721
Fax : 24210 95722
Email : koukos0@gmail.com

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός μηχανήματος κοπής γκαζόν με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 120 cc (τουλάχιστον)
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 400 mm (16'') (τουλάχιστον)
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ τουλάχιστον 90 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 50 lt (τουλάχιστον)
ΒΑΡΟΣ 35 Kg (Το πολύ)
ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ

 

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

 μηχάνημα κοπής γκαζόν

Τεμ. 1

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή  5 Φεβρουαρίου   του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α.  45-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2016

 

               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση