Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                              Βόλος 1-2-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ. 8517
Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721
Fax : 24210 95722
Email : koukos0@gmail.com

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός βενζινοκίνητου κονταροπρίονου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 25 cm3 (Τουλάχιστον)
ΙΣΧΥΣ 1,1 HP (τουλάχιστον)
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 26 cm (τουλάχιστον)
ΒΑΡΟΣ 6 Kg (Το πολύ)
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 2 m (τουλάχιστον)

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βενζινοκίνητο κονταροπρίονο

Τεμ. 1

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.
Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2016

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση