Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                                                          Βόλος          2-2-2016 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.    9139

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                             

Πληροφορίες :                               

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721                                  

Fax : 24210 95722                                                     

Email : koukos0@gmail.com                                                                                                                                                                       

                                    

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για τα παρακάτω περιγραφόμενα είδη και στις αναγραφόμενες ποσότητες.

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ (€)

1

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 388,  420 (αντοχές 3,2,3,3)

20 ζεύγη

2,50

2

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 388,420, 374(αντοχές 3,1,2,2)

20 ζεύγη

2,50

3

Γάντια μιας χρήσης (κουτί των εκατό τεμαχίων-πρότυπο EN 374)

10 τεμάχια

5,00

4

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 388, 420

(αντοχές 3,1,2,2)

20 ζεύγη

3,00

5

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

50 τεμάχια

1,00

6

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ  344,   345 S5

20 ζεύγη

14,00

7

ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ  344, 345 S3

20 ζεύγη

17,00

8

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

15 τεμάχια

5,00

 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 5  Φεβρουαρίου   του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α.   45-6063.001  του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2016

 

               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση