Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ –ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                     Βόλος, 23-3-2016
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Αρ. πρωτ. 25075
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/2008 ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις –πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών» με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & της αναθεώρησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τεύχος διακήρυξης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Εκτύπωση