ΟΡΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         ΒΟΛΟΣ: 17-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ        Αρ. Πρωτ.:152674
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ –ΚΑΤ/ΗΣ ΕΡΓΩΝ
Δ/ση: 5οχιλ. Εθν. Οδού Βόλου-Λάρισας, Βόλος  
Πληροφορίες: Θεοφ. Τύρου  
Τηλ.:2421-0-95720  
Φαξ:2421-0-95722  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

      Η Δ/νση Κοιμητηρίων προτίθεται να προμηθευτεί τα παρακάτω:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Εμβόλιο ηπατίτιδας Α , ενηλίκων 3 τεμ.
2 Εμβόλιο ηπατίτιδας Β , ενηλίκων 6 τεμ.

Τα παραπάνω εμβόλια  είναι ενδεικτικού προύπολογισμού : 160,00 € συμπ. ΦΠΑ και θα χρεωθούν στον ΚΑ:45,6631.001¨Προμήθεια υγειονομεικού και  Φαρμακευτικού υλικού ¨.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών  (Πλατεία Ρήγα Φεραίου –Δημαρχείο ) έως την Τρίτη  24-12-2013 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος και στο τηλέφωνο 24210-95720.

 

 

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΥΡΟΥ

 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

 

 

    

Εκτύπωση