ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ