ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το χρόνο κατάθεσης προσφορών και διόρθωσης του ΦΠΑ σε ένα είδος) για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών ευπρεπισμού για το Δήμο Βόλου