ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου των 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου – Εσπερινού Λυκείου Βόλου

 

Διακήρυξη διαγωνισμού για το κυλικείο του 2ου Γυμνασίου - 2ου ΓΕΛ - Εσπερινού Λυκείου Βόλου

 

Περίληψη διαγωνισμού για το κυλικείο του 2ου Γυμνασίου - 2ου ΓΕΛ - Εσπερινού Λυκείου Βόλου

 

ΑΙΤΗΣΗ

Εκτύπωση