ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 3ΟΥ ΓΕΛ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου των 3ου  Γυμνασίου – 3ου ΓΕΛ – Εσπερινού Γυμνασίου Βόλου

 

Διακήρυξη διαγωνισμού για το κυλικείο των 3ου Γυμνασίου -3ου ΓΕΛ - Εσπερινού Γυμνασίου Βόλου

 

Περίληψη διαγωνισμού για το κυλικείο των 3ου Γυμνασίου -3ου ΓΕΛ - Εσπερινού Γυμνασίου Βόλου

 

ΑΙΤΗΣΗ

Εκτύπωση