ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ 7ΟΥ & 9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΒΟΛΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου των 7ου & 9ου Γυμνασίων Βόλου

 

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 7ου - 9ου Γυμνασίου Βόλου

 

Περίληψη διαγωνισμού για κυλικείο του 7ου-9ου Γυμνασίου Βόλου

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Εκτύπωση