ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 10ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 10ου Γυμνασίου Βόλου

 

Διακήρυξη διαγωνισμού

 

Περίληψη διαγωνισμού

 

Αίτηση

 

 

Εκτύπωση