ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ΟΥ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ ,

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του  4ου Γυμνασίου – 4ου ΓΕΛ Βόλου 

 

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 4ο Γυμν - 4ο ΓΕΛ Βόλου

 

Περίληψη διαγωνισμού 4ο Γυμνάσιο - 4ο ΓΕΛ Βόλου

 

ΑΙΤΗΣΗ

Εκτύπωση