ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6ΟΥ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του  6ου ΓΕΛ Βόλου

 

Διακήρυξη διαγωνισμού για το κυλικείο του 6ου ΓΕΛ Βόλου

 

Περίληψη διαγωνισμού για το κυλικείο του 6ου ΓΕΛ Βόλου

 

ΑΙΤΗΣΗ

Εκτύπωση