ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 87135 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ) ΚΑΙ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ"