ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης  - μικροβιοκτονίας σε σχολικές μονάδες Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου

Εκτύπωση