ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2290 ΣΕΛΙΔΩΝ Α3 ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Βόλος, 13 Αυγούστου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Aρ.Πρωτ. 68245

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Τηλ.2421350102

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των δημοτών για θέματα αρχείων παρελθόντων ετών των Δημοτικών Ενοτήτων , απαιτείται :

Η ανατύπωση 2290 σελιδων Α3 και η βιβλιοδετησή τους με σπιράλ και κατά συνέπεια  ζητείται οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση της ανωτέρω  εργασίας.

Η δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο συνολικό ποσό των 340,75 ευρώ συμπ/νου του Φ.Π.Α..και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.101 του Δήμου για το 2019.

Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, έως την Τετάρτη 14/8/2109. και ώρα 10.00. π.μ.

 

 

Η Προϊσταμένη τουΤμήματος Προμηθειών

α.α

ΚΑΝΤΟΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ

 

Εκτύπωση