ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 4260 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ Α3 ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Βόλος, 13 Αυγούστου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Αρ.Πρωτ. 68243

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Τηλ.2421350102

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης δημοτών και επισκεπτών που επισκέπτονται τα Δημοτικά Καταστήματα για τις εκδηλώσεις στον ευρύτερο Δήμο Βόλου, απαιτείται :

Η ανατύπωση 4260 τεμαχίων τρίπτυχου Α3 φυλλαδίου σε τετραχρωμία, και κατά συνέπεια  ζητείται οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση της ανωτέρω  εργασίας.

Η δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο συνολικό ποσό των 0,40ευρώ ανα τεμάχιο πλην του Φ.Π.Α..και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.101 του Δήμου για το 2019.

Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, έως την Τετάρτη 14/8/2109. και ώρα 10.00. π.μ.

 

Η Προϊσταμένη τουΤμήματος Προμηθειών

α.α

ΚΑΝΤΟΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ

 

 

Εκτύπωση