ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΚΥΛΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την "προμήθεια τροφών αδέσποτων ζώων (σκύλων) του Δημοτικού Καταφυγίου και των δημοτικών ενοτήτων  του Δήμου Βόλου"