ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ