ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού, στα πλαίσια του Υποέργου 2 "Πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" - ΤΜΗΜΑ ΙΙ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, φαρμάκων και εξοπλισμού για τις υπηρεσίες στειρώσεων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δημοτικό Κτηνιατρείο Βόλου" (του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)