ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                       Bόλος 6 / 8 /2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 66297

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Α. Ζέρβα

Τηλέφωνο: 2421350104

e-mail: a.zerva@volos-city.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες μυοκτονίας σε τρία (3) ΚΕΠ:

α) Ιάσονος, β) Νέας Ιωνίας και γ) 2ας Νοεμβρίου.

Παρακαλείστε να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε εγγράφως την προσφορά σας στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βόλου - Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Τετάρτη 7/8/2019 και ώρα 13:00 μμ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6274.002 του προϋπολογισμού έτους 2019.

 

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Προμηθειών

Αρετή Κεχαΐδου

Εκτύπωση