ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ"

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση με τίτλο "Εργασίες αποκατάστασης φθοράς της οροφής στο Δημοτικό κτίριο όπου στεγάζεται η  ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου"

Εκτύπωση