ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 4621 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4621. Χρειάζεται να γίνει Αντικατάσταση εμπρόσθιου ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) με αναγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, εγγύηση και χώρα προέλευσης. (Υπ/ση: Η μη προσκόμιση των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι λόγος απόρριψης.).