ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΖ 0473

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ κλπ με αριθμ. κυκλοφορίας ΒΑΖ 0473. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς . Αναγκαία ανταλλακτικά : Ελαστικά 100-80-16 και 120-80-16.