ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΖ 0285

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου  ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ με αριθμ. κυκλοφορίας ΒΑΖ 0285. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση μπαταρίας λόγω φθοράς