ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Βόλος, 07.10.2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 84975

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                   Πρός :

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Τζαννέτος                                                                    Οικονομικούς φορείς

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81                                                                                       Δημοσίευση στην ιστοσελίδα

Τηλ: 24210 97504                                                                                                        του Δήμου Βόλος

E-mail: t.papageorgiou@volos-city.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

"Προμήθεια και τοποθέτηση δυο (2) μπασκετών καλαθοσφαίρισης σε αύλειο χώρο σχολικών συγκροτημάτων

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Το Τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να προμηθευτεί και τοποθετήσει δυο (2) μπασκετών καλαθοσφαίρισης προς αντικατάσταση παλαιών για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και την ασφάλεια των μαθητών, στα κάτωθι σχολικά συγκρότηματα:

  • 2ο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕΛ Βόλου που βρίσκεται στην οδό Σταδίου αρ. 1, στον Άναυρο

  • 3ο Γυμνάσιο και 3ο ΓΕΛ Βόλου που βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 9.

Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

και Μ.Μ.

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ €

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

1

Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου της Γ.Γ.Α. (κορμός, ταμπλό, στεφάνι, δίχτυ, προστατευτικό κάλυμμα κορμού) σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα

37452210-6

2

1.600€

3.200,00€

ΦΠΑ 24 %

768,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.968,00€

Το κόστος των παραπάνω δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3.200,00 χωρίς ΦΠΑ (3.968,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.063 του Δήμου Βόλου με τίτλο “Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2019”

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπιρερ, γραφείο 9) έως και την Δευτέρα 14.10.2019 και στις 13.00 μμ.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2421025614 (κ. Δημήτριο Χριστοδούλου του τμήματος Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ