ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης στο υπόγειο του κτιρίου ΣΠΙΡΕΡ, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.