ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Βόλος, 11.09.2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 76399

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                            Πρός :

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81                                                                               Οικονομικούς φορείς

Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Ιωάννης                                                          Δημοσίευση στην ιστοσελίδα

Τηλ: 24210 97504                                                                                                του Δήμου Βόλου

Fax: 24210 23492 

E-mail: t.papageorgiou@volos-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

"Προμήθεια εργαλείων"

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Το Τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων εργαλείων, οργάνων μέτρησης κλπ και των αναγκαίων συνοδευτικών τους ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Τμήματος Συντηρήσεων και του Τμήματος Φωτεινής Σηματοδότησης.

Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)

 

ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

1

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο επαναφορτιζόμενο 18 V, με τρεις μπαταρίες Li-Ion, 18V/5 Ah

43830000-0

 

1

 

τεμ

300,00€

300,00€

2

Παλμικό τριβείο, ισχύος 330 W και διαστάσεις χαρτιού 115Χ232 mm

4 43830000-0

1

τεμ

242,00€

242,00€

3

Αλυσοπρίονο 18VX2, μήκους λάμας 350 mm με δυο μπαταρίες Li-Ion, 18V/5 Ah

4 43830000-0

1

τεμ

330,00€

330,00€

4

Γωνιακός τροχός, ισχύος 2200 W διαμέτρου δίσκου 230 mm

43830000-0

3

τεμ

145,00€

435,00€

5

Πιστολέτο για άκρα SDS-plus, ισχύος κρούσης 2 J με δυο μπαταρίες Li-Ion, 18V/5 Ah

43830000-0

1

τεμ

600,00€

600,00€

6

Τριβείο “Κατσαρόλα”, 920 W

43830000-0

1

τεμ

400,00€

400,00€

ΣΥΝΟΛΟ Α

2.307,00€

ΟΜΑΔΑ Β: Όργανα μέτρησης μεγεθών

7

Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα

38340000-0

1

τεμ

40,00€

40,00€

8

Ψηφιακό πολύμετρο καπασιτόμετρο

38340000-0

1

τεμ

30,00€

30,00€

9

Μετρητής αποστάσεων με λέιζερ

38340000-0

2

τεμ

100,00€

200,00€

ΣΥΝΟΛΟ Β

270,00€

 

ΟΜΑΔΑ Γ: Εργαλεία

10

Σκάλα ξύλινη, έξι σκαλιών, 2 m

44423200-3

1

τεμ

50,00€

50,00€

11

Σκάλα αλουμινίου, επτά + ένα σκαλιά με ιμάντα ασφαλείας

44423200-3

1

τεμ

60,00€

60,00€

12

Μυστρί 230 mm

 

2

τεμ

4,00€

8,00€

ΣΥΝΟΛΟ Γ

118,00€

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ

2.695,00€

Φ.Π.Α. 24%

646,80€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.341,80€

Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται: η προμήθεια των εργαλείων όπως περιγράφεται στην Τεχνική Μελέτη και η μεταφορά τους στην αποθήκη της Υπηρεσίας.

Το κόστος των παραπάνω δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.695,00€ χωρίς ΦΠΑ (3.341,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.004 του Δήμου Βόλου με τίτλο “Προμήθεια εργαλείων”

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπιρερ, γραφείο 9) έως την Τετάρτη 18.09.2019 και 13.00 μμ.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 24210 25614 (κ. Δημήτριο Χριστοδούλου στο Τμήμα Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ