ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3046 04/08/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6062 04/08/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ» 28/07/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3026 27/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΙΩΛΚΟΥ 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 12οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΒΟΛΟΥ 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. Ιωνίας  21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ» 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΓΡΙΑΣ  «ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ» 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ 1οu & 25ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ 21/07/2023

Σελίδες