ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 50 πλαστικών σκουπών με κοντάρι 2_3_2012 02/03/2012
Απευθείας ανάθεση για την «Ασφάλιση οχημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 2_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων 2_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύου παροχής νερού 2_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Δύο ελαστικών στο όχημα με αριθ.κυκλ.ΚΗΙ-4641 διαστάσεων 195/65/162_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων 2_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων 2_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την εκτέλεση εργασιών επισκευής στην κεντρική κλιματιστική μονάδα του Δημοτικού κτιρίου Μπρισίμη 2_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων 2_3_2012 02/03/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών για το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων 2_3_2012 02/03/2012

Σελίδες