ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛ. ΟΡΓΑΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑφθίνουσα ταξινόμηση ΤΙΤΛΟΣ
10 Δημοτικό Συμβούλιο 16/04/2014 10η ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9 Δημοτικό Συμβούλιο 16/04/2014 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11 Δημοτικό Συμβούλιο 02/05/2014 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12 Δημοτικό Συμβούλιο 27/05/2014 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13 Δημοτικό Συμβούλιο 10/06/2014 13η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
14 Δημοτικό Συμβούλιο 30/06/2014 14η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
15 Δημοτικό Συμβούλιο 14/07/2014 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
16 Δημοτικό Συμβούλιο 01/08/2014 16η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17 Δημοτικό Συμβούλιο 28/08/2014 17η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
0 Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2014 Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή μελών ΔΣ και Επιτροπών

Σελίδες