ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ, - 1ΟΥ /2ΟΥ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ)

προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Βόλου, - 1ου /2ου ΕΠΑΛ Βόλου (Κασσαβέτη 3, Βόλος)

Διακήρυξη διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης

ΑΙΤΗΣΗ

Εκτύπωση