ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΚΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ -ΜΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ- ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών και Υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία -μη πολυσύχναστων- με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτηση τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου έτους 2021, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.939,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εκτύπωση