ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου μικρών ζώων στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου»,  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.