ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ"

 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων 

για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ»

προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης όλων των μελετών 990.701,30  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

Τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ανωτέρω Διαγωνισμού εγκρίθηκαν

με την υπ.΄ αριθ. 392/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΙ8Ω96-Χ7Δ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βόλου

σύμφωνα με την οποία:

  1. Δεν απονέμεται το Πρώτο Βραβείο.

  2. Το Δεύτερο Βραβείο απονέμεται στην μελέτη με κωδικό 24109197AD:

  3. Το τρίτο Βραβείο απονέμεται εξ ημισείας, στις μελέτες με κωδικό 10711707ΤΡ & με κωδικό ΡΑ14000000.

 

Η αντιστοιχία των κωδικών με τα ονόματα των μελετητών έχει ως ακολούθως:

2ο βραβείο

24109197AD

Αθανάσιος Μουσμουλίδης

Δημήτριος Στεφανάκης

Αναστάσιος Πέτρος Καζαμίας

 

3ο βραβείο

10711707ΤP

 

Παναγιώτα Καραμανέα

Θανάσης Πολυζωίδης

Λευτέρης Κατσουλάκος

 

3ο βραβείο

ΡΑ14000000

 

Κωνσταντίνος Πετράκος

Μιχάλης Πιρρόκας

Εκτύπωση