ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ (CLOUD) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (MOBILE APP) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

 Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές , με τίτλο: προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των εργασιών που αφορούν «Διαδικτυακό (cloud) πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων (mobile app) και την διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων με χρήση φορητών συσκευών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Εκτύπωση