Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΓΝΗΣΙΑ (Η ΣΥΜΒΑΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Βόλου σε γνήσια (ή συμβατά όπου αυτά αναφέρονται) αναλώσιμα εκτυπωτών και φωτοτυπικών απαιτείται η διενέργεια προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος.

Εκτύπωση