ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείου-καταψύκτη