ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για την προμήθεια θερμοσίφωνα