ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΚΥΛΙΩΝ) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου»  διάρκειας δώδεκα μηνών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 127.968,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΡΘΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Εκτύπωση