ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2021-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ» 23/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ» 22/02/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών και Υποστήριξη ακτών βραβευμένων με Γαλάζια σημαία -μη πολυσύχναστων- με υπεύθυνους ακτής και οριοθέτηση τους εντός των ορίων του Δήμου Βόλου έτους 2021" 22/02/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων σκύλων του Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς» 19/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 18/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ 17/02/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια scanner με δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης ,οθονών & πολυμηχανήματος» 12/02/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΛΥΓΑΡΟΡΕΜΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 12/02/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 09/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Αποκομιδή απορριμμάτων του οικισμού της Μακρινίτσας με ζώα” 08/02/2021

Σελίδες