ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 2999 28/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΥ 9271 24/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για "Εργασίες βαφής ιστών φωτεινής σηματοδότησης” 23/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3044 23/05/2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» 22/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3008 22/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3109 22/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών" 21/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή καδοπλυντηρίου με αρ. ΜΕ 79399 20/05/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή επιβατικού με αρ. ΚΗΥ 9203 20/05/2019

Σελίδες