ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 3026 27/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΙΩΛΚΟΥ 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 12οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΒΟΛΟΥ 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 6οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. Ιωνίας  21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ» 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2οu ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΓΡΙΑΣ  «ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ» 21/07/2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ 1οu & 25ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ 21/07/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 140228 19/07/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 120016 12/07/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή οχήματος τύπου ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4621 (αντικατάσταση εμπρόσθιου ανεμοθώρακα) 06/07/2023

Σελίδες