ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΑΖ 0418 19/06/2019
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» 19/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την οδική μεταφορά του μηχανήματος έργου (σαρώθρου) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117915 στην Αθήνα 19/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή οχήματος τύπου : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ με Αρ. Κυκλ. ΒΒΤ 0561 14/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου με αρ. ΚΗΙ 8488 12/06/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 12/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΟ 9445 11/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ.ΚΗΙ 4620 10/06/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 82945 ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ" 07/06/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ ΑΑ 81252 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ" 07/06/2019

Σελίδες