ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΟ 9304 01/03/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3134 01/03/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 64052 01/03/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» 26/02/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους» 26/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 25/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 25/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ Αρ. Κυκλ ΚΗΟ 2610 25/02/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού κλειστού τύπου με αρ. ΚΗΙ 4634 25/02/2021
Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ.ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» 23/02/2021

Σελίδες