ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 80322 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019" 07/06/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 80299 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019" 07/06/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 07/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή λεωφορείου με αρ. ΚΗΙ 4648 06/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή αποριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 2976 06/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή επιβατικού με αρ. ΚΗΙ 8472 06/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟY με αρ. ΜΕ 120012 06/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή αποριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3007 05/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3026 05/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΒΒΤ 0561 03/06/2019

Σελίδες