ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 140256 29/11/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3027 29/11/2019
Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαγωνισμού του έργου ΑΑ 86285 με τίτλο "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ  27/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού 27/11/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ 26/11/2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των εργασιών που αφορούν «Διαδικτυακό (cloud) πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων (mobile app) και την διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων με χρήση φορητών συσκευών" 26/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Φορητών δίσκων SSD» 25/11/2019
Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών 22/11/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση κατασκευής κλειδιών και την προμήθεια ενός λουκέτου 22/11/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 86274 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΤΣΑ) Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ" 22/11/2019

Σελίδες