ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 03/07/2019
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 500,00 τ.μ. στη θέση «Σαρακηνός» της Δ.Ε. Μακρινίτσας για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας 03/07/2019
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 100,00 τ.μ. στη θέση «Xάνια» σ την τοπική κοινότητα Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας 03/07/2019
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 500,00 τ.μ. στη θέση ‘Αηδονάκι’ του οικισμού Χανίων στην τοπική κοινότητα Δράκειας Δ.Ε.Αγριάς για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας 03/07/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ηχητική κάλυψη γιορτών τοπικών προϊόντων 02/07/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή απορριμματοφόρου με αρ. ΚΗΗ 3017 02/07/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ. με αρ. ΒΑΖ 0418 02/07/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 01/07/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την "Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ" 28/06/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 117910 28/06/2019

Σελίδες