ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 04/03/2021
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 04/03/2021
Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021" 04/03/2021
Προμήθεια αναλωσίμων - μικροϋλικών 03/03/2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοικτού τύπου με αρ. ΚΗΥ 9271 03/03/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: "ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΛΥΓΑΡΟΡΕΜΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ" 02/03/2021
Προμήθεια μεταλλικών βραχιόνων 02/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜηΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: "ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΛΥΓΟΡΕΜΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 01/03/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση εργασιών επισκευής ελαστικών των οχημάτων του για το έτος 2021 01/03/2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την οδική μεταφορά οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βόλου με την χρήση μηχανημάτων ασφαλούς ανύψωσης 01/03/2021

Σελίδες